Skip to content Skip to footer

Ny stor studie ifall svenskarnas sexliv – och kvinnorna tar for sig i sangen

Ny stor studie ifall svenskarnas sexliv – och kvinnorna tar for sig i sangen

De flesta svenskarna ar nojda med sitt sexliv. Det visar Folkhalsomyndighetens storsta granskning av svenskarnas sexuella heja pa 20 ar. Undersokningen presenterades 28 maj och tar ett helhetsgrepp ifall svenskar och sex. Bland annat visar studien hur vi svenskar mar i vart sexliv, om vi ar nojda med sexlivet, ifall vi inneha betalat for sex, ifall vi konsumerar porr och ifall vi har varit utsatta forut sexuella overgrepp.

Det sager namligen mycket lite ifall hur nojda vi ar. Nagon kan vara nojd med sitt sexliv nar det i sjalva verket innebar att man inte har sex alls, samtidigt nagon annan vill ha regelbundet sex forut att anse sig vara tillfreds.

Medelalders kvinnor mest nojda med sexet

Totalt svarade 58 procent fran svenskarna att de ar nojda med sitt sexliv och omkring fyra av fem svenskar har haft sex under det senaste aret. Bland de yngre, mellan 16 och 29 ar, var fler kvinnor an man nojda vilket man samt kunde kika bland de som ar kvar 65 ar gamla. Vi verkar besta mest nojda med sexlivet nar vi kvinnor ar mellan 30 och 64 ar gamla och mannen mellan 30 och 44 ar.

Gar man in lite mer gallande detaljniva mellan lakanen kan man kika stora skillnader mellan konen och deras olika vision gallande sex och de problem som sex kan foranleda. Kvinnornas problem som ledning sexualiteten koper framforallt ifall insufficiens kungen lust, saknat engagemang och att de inte blir upphetsade eller kanner tillfredsstallelse nar de inneha sex. Det kan samt inforskaffa ifall att uppleva fysisk plaga, ha en torr slida och ej lite orgasm.

Mannens problem ledning snarare att de saknar sexpartner, att de inte inneha haft sex kungen de satt de inneha velat eller haft forut lite sexpartners.

Det ar aven fler kvinnor an hanar som kanner sig for stressade eller trotta pro att alska, snarare allt kvinnor mellan 30 och 44 ar.

Kvinnor vagar anfora nix till sex

Trots alla problem som sex kan stalla till med tycker vi att sex ar en viktig del av bade livet och vara forhallanden. Bade hanar och kvinnor tycker att sex ar viktigt, men vem ar det som bestammer i sangkammaren? Vi anar oss till en aning girl power.

Folkhalsomyndighetens granskning visar att det rader lite delade ordfoljder ifall hur massor sjalvupplevd inflytande som kvinnor och man inneha nar det kommer till sex. Fler hanar an kvinnor anser att det ar partnern som bestammer nar, hur ofta och hur de ska ha sex. Kvinnorna i sin tur anser i storre utstrackning an hanar att de ar fria att ta initiativ till sex och kan aven proponera hur de vill ha sex och aven beratta nopp om det ar nagot de inte vill producera, eller om de ej ar sugna kungen sex alls. Hur det har blivit sa arme och varfor man inte sager sig klara av plocka initiativ eller prata nix i samma utstrackning som kvinnor ar an ej kant.

En parameter som spelar roll pro vilken egenmakt vi kanner kring var sexualitet ar utbildningslangd. Den som ar mer valutbildad kanner samt mer makt i sexuella situationer och kanner att de kan saga nej, nominera hur man amna alska och ta initiativ till sex. Det galler bade hanar och kvinnor.

Vi sexsurfar i all aldrar

Denna sangkammarmakt till trots ar det flertal kvinnor som stundtals inneha sex utan att de i sjalva verket vill det, 63 procent av kvinnorna jamfort med 34 procent fran mannen. Anledningen till att kvinnor ligger nar de inte vill ar att man gor det pro partnerns eller relationens skull. Man menar att det forvantas fran oss.

Studien avhandlar aven sexkop och dessutom arme ser vi stora https://gorgeousbrides.net/sv/blog/aldersskillnad/ skillnader mellan konen. Under tiden cirka varje tionde svensk man inneha betalat forut sex inneha mindre an en procent av kvinnorna gjort det. Snarare allting sker sexkopen i utlandet.

Folkhalsomyndighetens granskning visar ocksa att vi svenskar beredvilligt anvander internet nar det galler sex. Vi letar information, laser erotiska texter, sexchattar, koper sexleksaker och inte minst hittar vi nya partners pa natet. Att konsumera internet till nagon form av sexuella aktiviteter forekommer i alla aldrar, men ar vanligare bland yngre.

Missnojet storre bland bisexuella och transpersoner

De replik du hittills har last i den har texten galler heterosexuella hanar och kvinnor. Den sexuella identiteten spelar roll nar det galler hur nojda vi ar med vart sexliv, i all fall till speciell segment.

Homosexuella kvinnor och man ar identiska nojda med sitt sexliv som heterosexuella, medan bisexuella till storre del ar missnojda. Det ar samt fler homo- och bisexuella kvinnor som upplevt perioder enar de varit ointresserade fran sex an bland heterosexuella. Transpersoner ar mindre nojda med sexlivet och upplever i storre man ointresse av sex an saval hetero-, homo- som bisexuella.

Leave a comment

0/5